Näyttelyhaku Naivistit Iittalassa -kesänäyttelyyn vuodelle 2024

Hakuaika Naivistit Iittalassa -kesänäyttelyyn vuodelle 2024 on avoinna 15.9.–31.10.2023. Haku on avoin kaikille naivistitaiteilijoille.

Hae mukaan Naivistit Iittalassa -kesänäyttelyyn. Laita hakemus tulemaan jos olet itse naivistitaiteilija tai vinkkaa tutulle naivistitaiteilijalle hausta.

Naivistit Iittalassa -säätiön tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea naivistista taidetta ja kulttuuria.

Vuoden 2024 Naivistit Iittalassa -kesänäyttely on avoinna 20.5.–25.8.2024. Näyttelyssä vierailee noin 21 000 henkilöä kesän aikana. Näyttelyn kuraattori on Veikko Halmetoja.

Näyttely on myyntinäyttely.

Hakemus

Hakuaika Naivistit Iittalassa -kesänäyttelyyn on 15.9.–31.10.2023. Näyttelyyn haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on avoinna hakuaikana. Linkki hakemukseen avautuu 15.9.2023.

Näyttelyhakemukseen liitetään

 • vapaamuotoinen hakemus
 • ansioluettelo
 • teoskuvat 5–8 kpl

Hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei huomioida.

Toivomme yleisön kohtaavan taiteilijoita myös henkilökohtaisesti. Järjestämme Kesän avauksen 8.6.2024, Kuvataiteen päivä -tapahtuman 10.7.2024 sekä Kesän päättäjäiset 25.8.2024. Toivomme näyttelyyn valituilta taiteilijoilta osallistumista kesän tapahtumiin.

Naivismikeskus

Näyttelytila on 100-vuotias puukoulu, jossa on 5 salia ja kaksi pienempää huonetta. Naivismikeskuksen Aulaputiikissa myydään taiteilijoiden teoksia sekä naivistisia tuotteita ja kortteja.

Naivismikeskuksen osoite on Hollaajantie 2, Iittala.

Palvelut taiteilijoille

 • Näyttelyn kuratointi ja ripustaminen
 • Näyttelyn viestintä ja markkinointi
 • Taiteilijatiedot matrikkeliin
 • Teosten ennakkomyynti
 • Teosvälitys ja tuotemyynti
 • Myyntiraportit
 • Tapahtumien järjestäminen
 • Näyttelyn valvonta

Taiteilija vastaa

 • Teosten laadukkaasta kehystämisestä ja ripustusvalmiudesta
 • Kuljetuksista
 • Teosluetteloista kaikkine tietoineen
 • Näyttelyn markkinoinnista omissa kanavissaan
 • Osallistumisesta ainakin joihinkin kesän yleisötapahtumiin

Maksut

Näyttelyyn valittu taiteilija suorittaa näyttelyn järjestäjälle, Naivistit Iittalassa -säätiölle 320 euron (sis. alv 24 %) osallistumismaksun.

Taiteilijoille maksetaan lakisääteinen näyttelykorvaus  170 e + alv 24 %

 

Exhibition application for the Iittala Naive Art Summer Exhibition in 2024

The application period for the Iittala Naive Art Summer Exhibition is 15.9.–31.10.2023. The application is open to all naive artists.

The purpose of the Iittala Naive Art Foundation is to promote, develop and support naive art and culture.

Iittala Naive Art Summer Exhibition 2024 is open from 20.5.–25.8.2024. Around 21 000 people will visit the exhibition during the summer. The curator of the exhibition is Veikko Halmetoja.

Application

To apply for the exhibition use the online application form, which is open during the application period. The link to the application will open on 15.9.2023. The application period is 15.9.–30.10.2023.

The exhibition application must be accompanied by

• a free-form application
• a curriculum vitae
• 5–8 pieces of creative art work 

Applications received outside the deadline will not be considered.

We hope the public will also meet the artists in person. We will organize the Summer Opening on 8.6.2024, the Visual Arts Day on 10.7.2024 and the Summer Closing Party on 25.8.2024. We hope that the artists selected for the exhibition will participate in the summer events.

The Naive Art Centre

The exhibition location is a 100-year-old wooden school house with 5 halls and two smaller rooms. The Naive Art Centre’s Lobby Boutique sells artists’ works, as well as naivistic products and cards.

The address of the Naive Art Centre is Hollaajantie 2, Iittala.

Services for artists

• Curating and hanging the exhibition
• Exhibition communication and marketing
• Information in the artist register
• Advance sale of works
• Art brokerage and product sales
• Sales reports
• Events organization
• Supervision of the exhibition

The artist is responsible for

• High quality framing and hanging of works
• Transporting
• Catalogues of the works with all relevant information
• Marketing the exhibition through their own channels
• Participation in at least some of the summer public events

Fees

The artist selected to participate in the exhibition pays a participation fee of 320 euros (incl. VAT 24%) to the Iittala Naive Art Foundation, the organizer of the exhibition.

The artist / Kuvasto charges the Foundation the statutory exhibition fee of 170 e + VAT 24 %