Tietosuojaseloste

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 25.5.2018 alkaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) yhdessä tietosuojalain (1050/2018) kanssa. Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on perusteltua asiakassuhteeseen, sopimuksiin, sivuston käyttöön, lakisääteisiin velvoitteisiin tai henkilön suostumukseen perustuen.

Käytämme sivuston lomakkeiden kautta tullutta henkilödataa ko. toiminnan järjestämiseen ja yhteydenpitoon. Lomakkeiden välityksellä kerätyt henkilötiedot perustuvat aina rekisteröidyn suostumukseen (lomakkeiden käyttäminen on vapaaehtoista). Säilytämme lomakkeiden kautta kertyneitä henkilötietoja sen ajan, kun se on toiminnan toteuttamisen kannalta tarpeellista. Yksilöityihin henkilötietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjän henkilökunnalla. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Emme luovuta saatuja tietoja eteenpäin ilman erillistä suostumusta. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot, mikäli rekisteröity haluaa peruuttaa antamansa suostumuksen tai mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita palvelun tai asiakassuhteen hoitamiseksi. Rekisterinpitäjän ei tarvitse poistaa henkilötietoja rekisteristä, mikäli laki edellyttää henkilötietojen säilyttämistä.

Rekisterinpitäjä

Naivistit Iittalassa -säätiö

Y-tunnus: 2253136-3

Postiosoite: Hollaajantie 2, 14500 Iittala

Sähköpostiosoite: info@naivistitiittalassa.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Toiminnanjohtaja

Postiosoite: Hollaajantie 2, 14500 Iittala

Sähköpostiosoite: info@naivistitiittalassa.fi

Rekisterin nimi:

Naivistit Iittalassa -säätiön yhteystietorekisteri