Aura Kajas

s. 1976
Asuu ja työskentelee Helsingissä sekä Roomassa.
https://aurakajas.com

Aura Kajaksen lapsuudenkodissa oli mahdollisuus piirtämiseen, maalaamiseen ja muovailuun niin paljon kuin halusi. Kouluikäisenä hän kävi Helsingin Annantalon piirustus- ja maalauskursseilla. Silti hän 15-vuotiaana päätti vakaasti, ettei ryhtyisi taidealalle: Päätöksen pyörtäminen oli vaikeaa tai ainakin hidas prosessi.

Taideopiskelunkaan aikana taiteilijuus ei ollut ollenkaan itsestään selvä päämäärä.

Koitin pitkään välttää ”taiteilijuutta” ja katkaisin taiteellisen tekemisen monesti alkaen tehdä jotain muuta, opiskelin mm. pintakäsittelyalan perustutkinnon erikoistuen efektimaalaukseen kuten marmorointiin ja puujäljitelmiin. Lopulta olen saanut todeta, ettei taiteellista kutsumusta voi välttää.

Ensimmäinen yhteys nykyiseen kotimaahan Italiaan syntyi, kun hän 24-vuotiaana taideopintojen jälkeen matkusti Firenzeen kieli- ja taidekurssille. Lyhyen kurssin jälkeen hän päätti kouluttautua Suomessa (Porvoon käsi- ja taideteollisuuskoulu) korutaiteilijaksi ja syvensi opintojaan maailmankuulussa Gerrit Rietveld -akatemiassa Amsterdamissa. Amsterdamissa syntyi yllättävä kytkös lapsuuden harrastuksen ja taiteellista identiteettiään etsivän taideopiskelijan välillä. Nimittäin, lapsuudenkodin keittiössä oli aina ämpärillinen savea, josta Aura Kajas kertoo muovailleensa usein erilaisia hahmoja keittiön pöydän äärellä. Rietveld -akatemiassa hän huomasi, että keramiikkaosasto veti häntä puoleensa ja hän alkoi vierailla siellä säännöllisesti.

Suomeen palattuani jatkoin jonkin aikaa muiden materiaalien kanssa työskentelyä, mutta sitten hakeuduin keraamikko Kirsi Kivirinnan oppiin harjoittelijaksi.

Hitauteen vaikutti paljolti myös ennakkoluulo savea kohtaan. Sehän liitetään erityisesti käyttökeramiikkaan. Viime vuosina tilanne on ratkaisevasti muuttunut ja monet nuoret kuvanveistäjät ovat valinneet materiaalikseen saven. Aura Kajas on yksi heistä.

En nimeä tai miellä itseäni keraamikoksi, taiteilija tai kuvanveistäjä tuntuu oikeammalta termiltä.

Kajas työskentelee ns. käsinrakennustekniikalla, ja siksi myös jokainen veistos on uniikki. Kun hän muutti Italiaan, eläimistä tuli veistosten keskeisin aihe: Herkistyminen luonnolle ja sen olennoille on minulle osa arjen pyhää kokemusta ja toivon välittäväni ainakin osan tästä kokemuksesta veistoksiini. Ilmaisuun on myös vahvasti vaikuttanut kiinnostus primitiiviseen taiteeseen ja mytologiaan. Taiteilija voi luontevasti yhdistää primitiivisen taiteen vaikutteisiin innostuksensa naivismismiin.

Naivismissa minua kiehtoo ennen kaikkea luomisen vapaus ja suoruus. Varmasti näkemykseen on vaikuttanut myös työskentely lasten kanssa, Kajas kertoo.

Kajas pitää kursseja lapsille kotikylässään Torrita Tiberinassa, joka sijaitsee Rooman pohjoispuolella. Savi on tällä hetkellä Aura Kajaksen päämateriaali, mutta hän pitää kaiken aikaa luovuutensa avoimena. Kotisivuja tutkimalla huomaa, että hän tekee myös piirroksia, joihin usein yhdistää kollaasia.

Kahden maan välillä asumiseen liittyy tietty ulkopuolisuuden kokemus, jolla on positiivinenkin puolensa. Minun ei oleteta olevan eikä minun tarvitse olla kuin italialaiset. Tämä pätee myös Suomessa ollessa. Käytännössä koen sen vapaudeksi tietynlaisesta kulttuurisesta painolastista ja parhaimmillaan vapaudeksi olla oma itsensä.