Kuraattori_Veikko Halmetoja_Elämä_edessä Naivstit 35 vuotta -näyttelyn oviaukossa.

Naivismi kohtaa ITEn

Naivistit Iittalassa -näyttelyn kuraattori Veikko Halmetoja naivismin ja ITE-taiteen eroista ja yhtäläisyyksistä

Monet ovat minulta kysyneet, miten erottaa naivismi ja ITE-taide toisistaan. Tähän ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta vaan pikemminkin pitkä sotkuinen vyyhti tulkintoja. Pyrin kuitenkin muutamalla kohdalla avaamaan ongelman asettelua. Oikeita vastauksia ei ole, on vain tulkintoja, ja nämä ovat minun tulkintojani, mielipiteitä, eivät totuuksia.

1. Miten naivismin tunnistaa?

Naivismi on alun perin yksi modernistisen kuvataiteen lukuisista yksittäisistä tyylilajeista. Nykyään naivismi on irtaantunut ajasta ja paikasta. Siitä ei puhuta niinkään taidehistoriallisena tyylilajina kuin yhtenä nykymaalauksen lajityyppinä. Se on nykytaiteen rajapinnalla elävä oma kulttuurinen ilmiö, jonka tunnistaminen ei aina ole helppoa. Vaikeus johtuu siitä, että nykynaivismi ei edusta mitään tiettyä tekniikkaa tai tyyliä, vaan naivismia voi tehdä miten vain ja millä vain.

2. No miten sen nykynaivismin sitten tunnistaa?

Hyvän nykynaivismin tärkeimpiä piirteitä ovat vilpittömyys ja aitous, jotka yhdistyvät tarinallisuuteen ja mielikuvitukseen. Kyyninen, käsitteellinen ja vaikeasti ymmärrettävä taide on harvoin naivismia tyyliltään tai pyrkimyksiltään.

3. Miten naivismin sitten erottaa ITE-taiteesta?

Kysyn tähän usein vastakysymyksen, miksi ne pitäisi erottaa? Ero on niin veteen piirretty viiva, että sen julistaminen olisi typerää.

4. No jos eron haluaa kuitenkin tehdä?

On joitain asioita, jotka voi nostaa esiin tyypillisinä eroina. ITE-taiteilijat toimivat usein yksin, he tekevät taidetta itselleen tai hyvin pienelle yhteisölle. He ovat aidosti itseoppineita, eivätkä ole käyneet kursseja tai tunne taidehistorian konteksteja. Naivismia edustavat taiteilijat saattavat olla taidekoulun käyneitä, tai monenlaisia kursseja käyneitä. Osa heistä osaa maalata hyvinkin taitavasti ja tuntee maalaustaiteen perinnettä hyvin. Usein naivismin ja ITEn rajapinnan samankaltaisuus tuleekin enemmän esille esimerkiksi veistoksissa kuin maalauksissa.

5. Onko joitain taiteilijoita, joista on vaikea sanoa, kumpaan lajityyppiin heidät lokeroisi?

Onhan heitä varmaan isokin joukko. Ensimmäisenä tulee mieleen edesmenneet maalarit Enni Id ja Tyyne Esko. Toisaalta en haluaisi omasta roolistani käsin lokeroida ketään, koska ajattelen, että taiteilijalla eläessään on itsellään se valta. Rohkenen kuitenkin Naivistit Iittalassa -näyttelystä nostaa esiin Esa Leppäsen, jonka teoksissa on vahvoja ITE-taiteen sävyjä vaikka toki ovat selvästi myös naivistisia.

6. Miten sitten outsider-taide, onko naivismi outsider-taidetta?

Outsider-taide on yksi modernismin ja nykytaiteen merkittävimmistä osa-alueista. Naivismia edustava taiteilija voi olla osa outsider-taiteen laajaa kenttää, mutta ei ole sitä automaattisesti. Naivistista taidetta voi tehdä joku erityistä tukea tarvitseva taiteilija, joka on esimerkiksi kehitysvammainen tai autismin kirjon ihminen. Erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden taide lasketaan usein outsider-taiteeksi, vaikka heillä olisi taidekoulutuskin. Sen sijaan koulutettu ja tietoisesti naivistista taidetta tekevä taiteilija ei ole outsider-taiteilija, vaikka kieltämättä nykytaiteen kentän rajamaille asemoituukin.

Tässä oli kuraattori Halmetojan ajatuksia naivismin ja ITE-taiteen eroista ja yhtäläisyyksistä.

Lue lisää naivismin taustasta taidesuuntauksena.

Julkaistu: 14.09.2023 - Muokattu: 15.03.2024 |