Naivistit Iittalassa -säätiö

Tarkoitus

Naivistit Iittalassa -säätiön tarkoitus on edistää, kehittää ja tukea ensisijaisesti naivistista taidetta ja kulttuuria.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee ja avustaa hankkeita ja toimintoja, jotka lisäävät naivismin vetovoimaisuutta ja edistävät kulttuuri- ja virkistystoimintaa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Säätiö voi perustaa ja ylläpitää Naivismikeskusta osana naivistista kulttuuria. Säätiö voi omistaa ja hallinnoida kiinteistöjä.

Säätiö voi tukea toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimustoimintaa ja jakaa apurahoja taiteilijoille, taiteelle ja taidehankkeille. Säätiö voi tuottaa ja järjestää naivistisia taidenäyttelyitä ja ylläpitää naivistisia taidekokoelmia. Säätiö voi toteuttaa myös muuta vastaavaa säätiön yleishyödyllistä tarkoitusta palvelevaa toimintaa.

Säätiö voi myös hallituksensa päätöksellä harjoittaa sellaista liiketoimintaa, mikä tukee säätiön tarkoituksen toteuttamista.

Historia

Naivistit Iittalassa -säätiö perustettiin loppuvuodesta 2008. Varsinaisesti toiminta alkoi vuonna 2009.

Toimintavuoden tärkein tapahtuma on Naivistit Iittalassa -kesänäyttely, joka järjestetään säätiön omissa toimitiloissa Iittalan vanhalla puukoululla. Naivistit Iittalassa -kesänäyttelyt ovat alkaneet vuonna 1989 Kalevi ja Aira Heinäsen järjestäminä. Vuonna 2009 toiminta siirtyi Naivistit Iittalassa -säätiölle.

Naivistit Iittalassa -kesänäyttely on yksi suosituimmista taidenäyttelyistä kesäisessä Suomessa. Alkuvuosien noin 6 000 vierailijan kävijämäärä on kasvanut vähitellen nykyiseen noin 19 000 kävijään. Näyttelyllä on suuri merkitys Hämeenlinnan seudun matkailuelinkeinolle ja erityisesti Iittala Villagelle.

Säätiön toimielin on hallitus. Säätiön palveluksessa on asiamies sekä kuraattori. Näyttelyn aikana on kausityöntekijöitä.

Hallitus

Kari M. Räntilä, hallituksen puheenjohtaja

Anne Vesén, hallituksen varapuheenjohtaja

Heikki Aumo, hallituksen jäsen

Ursula Finni, hallituksen jäsen

Timo Koivu, hallituksen jäsen

Juha Laurikainen, hallituksen jäsen

Säätiön asiamies

Ulla Heinonen

Kesänäyttelyn kuraattori vuonna 2021–23

Veikko Halmetoja

Projekti- ja kausityöntekijät

Kira Suomalainen

Sanni Hallanvaara